دانلود پی دی اف کتاب Restitution and European Community Law

[ad_1]

در نتیجه قانون ترمیم و ظهور برجسته ترین قانون جامعه اروپا ، مجموعه ای از پرونده های قضایی ایجاد شده است که در این اثر موجود است. این کتاب قوانین جامعه را بررسی می کند که بر دعاوی جبران خسارت وارد شده در دادگاه های انگلیس تأثیر می گذارد. این کتاب تأثیری را که قوانین EC می تواند در توسعه زمینه های خاص قانون جبران خسارت انگلیس داشته باشد ، بررسی می کند ، شرایطی را تنظیم می کند که در آن تدوین قوانین انگلیسی حاکم بر ادعاهای بازپرداخت تحت تأثیر الزامات قانون جامعه در ماه مه است و ممکن است تحقیق کند ، قوانین جامعه ای که بر ادعاهای بازپرداخت تأثیر می گذارد از دادگاه های ملی آغاز می شود و به دنبال منطقی سازی و توضیح آنها در چارچوب دکترین غنی سازی غیر عادلانه است. این برای پزشکان و دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Restitution and European Community Law