دانلود پی دی اف کتاب Restitution and Equity Volume 1: Resulting Trusts and Equitable Compensation

[ad_1]

قسمت اول این جلد با مقالات دومین سمپوزیوم منسفیلد که حوزه های عدالت ، اعتماد و بازپرداخت را بررسی می کند ، برخورد می کند. بخش دوم به حوزه نوظهور جبران خسارت و پیامدهای آن می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Restitution and Equity Volume 1: Resulting Trusts and Equitable Compensation