دانلود پی دی اف کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu

[ad_1]

پدرم مرا مورد تجاوز قرار داد و مادرم او را رها کرد. جستجوی بخشش تا مدتها شبهای من ادامه داشت. “گناهان ما را ببخش ، زیرا ما کسانی را که علیه ما جفا می کنند نیز می بخشیم. چگونه می توانم کسانی را که مرا آزرده اند ببخشم؟ به پدرم؟ برای مادرم؟ آنها همه چیز را از من گرفته بودند: کودکی ، معصومیت ، عزت من. و به همه کسانی که چیزی نمی دانند و نمی گویند؟ غم و عصبانیت مرا شکنجه کرد. من مثل زندانی بودم ، محکوم شدم که بین دو آب شنا کنم ، در آبهای آشفته شنا کنم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu