دانلود پی دی اف کتاب Ressourcenorientierte Gesundheitsförderung in der Klinischen Sozialen Arbeit bei wohnungslosen Menschen in Vorarlberg

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2015 در زمینه مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی ، درجه: 1.7 ، Fachtochule Vorlberg GmbH (مددکاری اجتماعی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: میزان ادراک منابع شخصی ، اجتماعی و ساختاری افراد بستری ، افراد بی خانمان به صورت جداگانه سلامت روان روانشناختی دارای رتبه بندی خود و اینکه به چه ویژگیهای اجتماعی-جمعیتی بستگی دارند؟ افراد بی خانمان در معرض پیامدهای مختلف سلامت روان-اجتماعی قرار دارند. منابع فردی ، اجتماعی و ساختاری برای توسعه و حفظ سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است ، زیرا با کمک آنها می توان با افراد استرس خلاقانه برخورد کرد و نیازهای اساسی را به اندازه کافی برآورده کرد. صرف تقویت آگاهی از منابع می تواند اثر ارتقا health دهنده سلامتی داشته باشد و به غلبه بر بی خانمانی کمک کند. در این مطالعه مقطعی غیر نماینده ، در مجموع 44 زن بی سرپرست ، بدون همراه (19 نفر) و مردان (25 نفر) بین سنین 18 تا 68 سال مصاحبه شدند. جداگانه (تا حدی) پرسشنامه استاندارد شده خودارزیابی ، منابع موجود شخصی ، اجتماعی و ساختاری (ERI ، ASKU) ، بهداشت روان روانشناختی اجتماعی (SF-12v2) و اطلاعات اجتماعی-جمعیتی ثبت شد. پاسخ دهندگان قوی ترین منابع شخصی ، به ویژه تمایل به خودمختاری ، و ضعیف ترین منابع ساختاری را دارند. منابع موجود به طور قابل توجهی تأثیر مثبت بر سلامت روانشناختی ذهنی پاسخ دهندگان دارد ، به ویژه ، منابع شخصی موجود تأثیر مثبت قابل توجهی بر سلامت ذهنی و جسمی آنها دارد. سلامت اجتماعی موضوعی به طور معنی داری با منابع اجتماعی و ساختاری موجود به طور مثبت با روند ارتباط دارد. از سوی دیگر ، مدت اقامت در امکانات با منابع شخصی و اجتماعی پاسخ دهندگان ارتباط منفی دارد. تبلیغات اولیه و گسترده منابع برای زنان و مردان بی سرپرست بی سرپرست یک مداخله مهم و ضروری در ارتقا health سلامت است. ترکیبی از فعال سازی منابع و کارگزاری مسکن می تواند سلامت ذهنی زیستی-روانی افراد بی خانمان را در درازمدت ارتقا دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ressourcenorientierte Gesundheitsförderung in der Klinischen Sozialen Arbeit bei wohnungslosen Menschen in Vorarlberg