دانلود پی دی اف کتاب Responses of Mysticism to Religious Terrorism. Sufism and Beyond

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی سنت های عرفانی ابراهیم یا ادیان غیرابراهیمی می پردازد که می توانند گفتمان اسلام سیاسی و اهداف تروریستی آن را به چالش بکشند. در این مقاله ، نیاز فوری به تجدیدنظر در پیامهای عرفانی عشق و تشخیص تفاوت در برابر شر مسموم تروریسم که از زمینه های مذهبی صادر شده است ، بحث می شود. در طول انتشار ، ویراستاران ایده ها و دیدگاه های اصلی پیرامون اسلام عرفانی را در زندگی واقعی و عقاید و اعمال غالب عرفان اسلامی و همچنین عرفا جمع می کنند. این کتاب ضمن بررسی داستان های موفقیت و موارد ضد خشونت و تروریسم مذهبی ، پیام ها و تأثیرات عرفان در مبارزه با شر تروریسم دینی را تحلیل می کند. محمود ماسائلی مدیر اجرایی چشم اندازهای جایگزین و نگرانی جهانی – APGC است. زمینه های تحقیق و علایق تدریس وی اخلاق جهانی ، توسعه جهانی ، خیر بشری ، معنویت جهانی و حقوق بشر است. ریکو اسنلر یک دیدگاه فلسفی و جایگزین و معاون رئیس جمهور از نگرانی های جهانی – APGC است. علایق تحقیقاتی وی شامل فلسفه زندگی ، انتقاد از درک و تغییر وضعیت هوشیاری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Responses of Mysticism to Religious Terrorism. Sufism and Beyond