دانلود پی دی اف کتاب Responding in Mental Health-Substance Use

[ad_1]

مصرف مواد روانی بهداشت روان یک رابطه پیچیده با پیامدهای پیچیده برای افراد و خانواده های آنها ، متخصصان بهداشت و جامعه است. اگرچه به رسمیت شناختن بین المللی آن به عنوان یک موضوع از اهمیت حیاتی در حال افزایش است ، اما برای متخصصان با راهنمایی روشن در مورد استفاده از مواد روان بهداشتی و درمان آن دشوار است. مجموعه استفاده از سلامت روان و مواد روانشناختی با تمرکز بر نگرانی ها ، معضلات و مفاهیمی که بر زندگی و رفاه افراد مبتلا تأثیر می گذارد و آینده تمرین ، آموزش ، تحقیقات ، خدمات ، مداخلات . پس از تشریح زمینه و خدمات در کتاب های قبلی ، کتاب سوم این مجموعه توضیح می دهد که چگونه افراد حرفه ای می توانند به نگرانی ها و معضلات خاص ناشی از مصرف مواد روانی برای افراد و خانواده های آنها پاسخ دهند. این هدف با اطلاع رسانی ، توسعه و آموزش این پاسخ ها با کاوش در تجارب بین روانشناختی ، جسمی ، اجتماعی ، حقوقی و معنوی و به اشتراک گذاری دانش و افزایش تخصص در این زمینه سریع است. نسخه های این مجموعه برای به چالش کشیدن مفاهیم و تشویق بحث ، کاوش در همه جنبه های پیشرفت در درمان ، مداخلات و پاسخ های مراقبتی و اتخاذ بهترین روش های هدایت شده توسط تحقیقات ، طراحی شده اند. این موارد برای سلامت روان و افراد متخصص ، دانش آموزان و معلمان ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Responding in Mental Health-Substance Use