دانلود پی دی اف کتاب Respirer la vie : Conscience et intégration corps-âme-esprit

[ad_1]

نفس زندگی دعوت به کسی است که در جستجوی معنایی است که می خواهد خود را برای درک و پذیرش بهتر خود ، دیگران و جهان بشناسد. نویسنده یک تحول درونی را از طریق آگاهی بدن پیشنهاد می کند که بدن-روح-روح را متحد می کند. او از تنفس ، حرکت و رقص به عنوان رویکرد حساس به زندگی با ارائه تکنیک های انرژی ، اقدامات درمانی و هنری استفاده می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Respirer la vie : Conscience et intégration corps-âme-esprit