دانلود پی دی اف کتاب Respect

[ad_1]

در این کتاب ، خوانندگان خواهند آموخت که احترام چیست ، چگونه آن را نشان دهند و چرا ، چگونه از احساس احترام نسبت به عمل بهتر استفاده کنند و چگونه دیگران را تشویق کنند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از یک ذهنیت رشد حمایت می کنند ، در حالی که اهداف و نوشتن با رشد فعالیت های تأمل ، محتوا را تقویت می کنند. عکسهای پر رنگ و پر رنگ و متن کاملاً مسطح خوانندگان جوان را درگیر می کند ، زیرا آنها بیشتر در مورد احترام یاد می گیرند. همچنین ستون های فرعی ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای معلمان و مراقبان وجود دارد. افتخار بخشی از پرش است!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Respect