دانلود پی دی اف کتاب Resonanztheologie

[ad_1]

مقاله ایمان “خدا – مسیح – روح” با استناد به آموزه دین تفسیر می شود. دین به عنوان پژواکی از واقعیت کلی در انسان دیده می شود ، که آگاهانه با ریشه های آن ارتباط دارد. استعاره ها رابطه حمل و نقل را از طریق اصطلاحات “تشدید” ، “شفافیت” و “تغییر” به دست می آورند. اعتقاد به خدا اعتقادی بدون قید و شرط است ، اعتقاد عید پاک به عرفان عید پاک ، احساسات نیرویی دگرگون کننده است و دگم فرمولی برای تجربه دینی است. تلاش برای درک و تفسیر نظری ایمان کتاب مقدس به طور نظری خلاصه این پیش نویس ها است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resonanztheologie