دانلود پی دی اف کتاب Resolving Business Disputes : How to Get Better Outcomes From Commercial Conflicts

[ad_1]

حل و فصل اختلافات تجاری به مدیران شرکتها ، مدیران بازرگانی و سایر تصمیم گیرندگان تجاری بینشی منحصر به فرد و ضروری برای حل اختلافات تجاری و دستیابی به بهترین نتایج با تصمیم گیری موثر می دهد. این کتاب همچنین با هدف وکلا در حل اختلاف ، تأمین کنندگان دعاوی و بیمه ها صورت گرفته است. این یک راهنما است که گزینه های منحصر به فرد ایجاد شده برای درگیری تجاری ، اقدامات اساسی قانون در مورد اختلافات ، راه های اصلی حل اختلاف و پیش بینی نتایج دادرسی را توضیح می دهد. پرونده های دادگاه ، بودجه امور حقوقی ، مدیریت خطرات موجود ، تدوین استراتژی اختلاف ، چگونگی بهترین استفاده از مشاوره حقوقی و نحوه مذاکره موثر. سرانجام ، با استفاده از معیارهای عینی ، راهنما نحوه تصمیم گیری در مورد سازش برای پایان دادن به اختلاف یا رساندن پرونده به تصمیم دادگاه یا نتیجه گیری دیگر را توضیح می دهد. با توجه به پیامدهای عمیق Kovid-19 در تجارت و تجارت. این کتاب همچنین به معرفی عمده موارد مطرح شده توسط این اپیدمی برای حل اختلافات قراردادی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resolving Business Disputes : How to Get Better Outcomes From Commercial Conflicts