دانلود پی دی اف کتاب Résister à la conquête française : Pays du golfe de Guinée et océan Indien, XIXe siècle : Les résistances africaines des pays du golfe de Guinée et des territoires de l'océan Indien à la conquête française du XIXe siècle

[ad_1]

از دهه 1840 ، فرانسوی ها واقعاً علاقه مند به کشف سواحل آفریقا و جزایر اقیانوس هند بودند. ورود به داخل کشور در اوایل دهه 1880 و با مقاومت شدیدی روبرو شد. پس از مبارزه آفریقایی ها در کشورهای ساحلی علیه فاتحان جهادی و علیه اشغال فرانسه در قرن نوزدهم (L’Harmattan) ، این کشور توسط کشورهای خلیج گینه و مناطقی از اقیانوس هند آباد است. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Résister à la conquête française : Pays du golfe de Guinée et océan Indien, XIXe siècle : Les résistances africaines des pays du golfe de Guinée et des territoires de l'océan Indien à la conquête française du XIXe siècle