دانلود پی دی اف کتاب Resist Everything Except Temptation : The Anarchist Philosophy of Oscar Wilde

[ad_1]

از اسکار وایلد به عنوان یک عقل و یک فرد شیک ، یک شهید همجنسگرا و یک نویسنده پرکار یاد می شود ، اما عمق فلسفی و خصومت سیاسی او اغلب فراموش می شود. مخالفت با همه چیز به جز وسوسه ، وایلد را در سنت آنارشیسم چپ قرار می دهد و استدلال می کند که تنها وقتی سیاست او را جدی بگیریم ، می توانیم انسان ، زندگی و کار او را درک کنیم. این کتاب با استفاده از شواهد ادبی ، تاریخی و زندگی نامه ای ، از جمله تحقیقات بایگانی ، به شرح تأثیرات فلسفی و پیامدهای سیاسی اندیشه های وایلد در مورد هنر ، جنسیت ، اخلاق ، خشونت و بیش از هر چیز فردگرایی می پردازد. ویلیامز س theالاتی را در مورد رابطه فرهنگ و سیاست ، بین آرمان های آرمان شهر و برنامه های عملی و بین فردگرایی ، هویت گروهی و مبارزه طبقاتی مطرح می کند. حجم حاصل فقط یک کنجکاوی تاریخی را نشان نمی دهد ، بلکه در بحث های فعلی و جنگ های گسترده تر فرهنگ در تئوری سیاسی به یک جبران کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resist Everything Except Temptation : The Anarchist Philosophy of Oscar Wilde