دانلود پی دی اف کتاب Resilienz im Arbeitsleben. Empfehlungen für die Bewältigung von Herausforderungen der modernen Arbeitswelt

[ad_1]

کار ما در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است. مرزهای بین کار و زندگی شخصی به طور فزاینده ای در حال سیال شدن است و برای ادامه رقابت ، شرکت ها باید ساختارهای سازمانی و کاری خود را تنظیم کنند. علاوه بر تغییرات مثبت و فرصت ها ، مفاهیم جدید تأثیرات منفی نیز برای کارکنان دارند. انعطاف پذیری برای جلوگیری از استرس روانی لازم است. اما مدل انعطاف پذیری فعلی در یک زمینه حرفه ای چگونه کار می کند؟ مادیتا Roersch می فهمد که چه عوامل و فرآیندهایی به درک بهتر استرس روانی توسط یک کارمند کمک می کند یا حتی آن را قویتر می کند. وی با این کار سطح سازمان ، تیم ، مدیر و کارمند را در نظر می گیرد. وی طرفداری می کند که ارتقا res تاب آوری بخشی اساسی در مدیریت سلامت شرکت ها و توسعه پرسنل است و توصیه هایی برای اقدام ارائه می دهد. مواد از: -چابکی ؛ -چاقی کنار آمدن با استرس ؛ – انعطاف پذیری ؛ – انعطاف پذیری ؛ -روانشناسی فیزیکی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resilienz im Arbeitsleben. Empfehlungen für die Bewältigung von Herausforderungen der modernen Arbeitswelt