دانلود پی دی اف کتاب Residents’ Perception of Aquaculture Development. The Case of Buguma Fish Farm in Rivers State, Nigeria

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیا / علوم زمین از سال 2017 – متفرقه ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: میزان بالای شهرنشینی و انفجار جمعیت در جهان باعث شده است که تقاضای زیادی برای غذا خصوصاً تقاضای ماهی ، که به طور مداوم در آنجا ادامه دارد ، باشد. بنابراین ، پرورش آبزیان در زندگی بسیاری از بومیان جهان به عنوان وسیله مهم تولید مواد مغذی ، درآمدزایی و تأمین معیشت ظاهر شده است. ساکنان جامعه بوگما که در درجه اول امرار معاش برای ماهیگیری سنتی بودند به دلیل آلودگی خرابکاری در خط لوله ، تجاوز به ماهیگیران زن و فعالیت های جنایی مانند سرقت ، آدم ربایی ، سرقت و غیره به سختی می توانند برای ماهیگیری بیرون بروند. واضح است که از دست دادن معیشت در Buguma و در نتیجه ایجاد مزرعه ماهی Buguma به عنوان یک پروژه مداخله وجود دارد. با توجه به این یادداشت ، محقق Nexus را برای مزرعه پرورش ماهی Baguma تولید می کند تا درک ساکنان Buguma و توانایی آنها در احیای پایه های معیشتی منطقه را بررسی کند. اهداف ویژه این مطالعه عبارتند از: ارزیابی سطح آگاهی از مزرعه آبزی پروری Buguma و محصولات آن توسط ساکنان جامعه Bugma ، بررسی درک ساکنان از پروژه مزرعه آبزی پروری و فعالیت های آن در زمینه مثبت و منفی تأثیرات ، مزایا پاسخ دهندگان از مزرعه پرورش ماهی بوگوما لذت بردند و موفقیت های عملیاتی و چالش های توسعه مزرعه پرورش ماهی بوگوما از 2013 تا 2016 را ارزیابی کردند. این مطالعه در 28 خیابان Buguma به عنوان یک تحقیق ترکیبی با سهولت و استفاده از نمونه های تصادفی طبقه ای انجام شده است. طرح تحقیق مورد استفاده “طراحی روش ترکیبی مثلثی” بود. تعداد پرسشنامه های داده شده به خانه های ساکنان 384 پرسشنامه بود ، در حالی که تعداد پاسخ داده شده 376 پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی – نمودارهای میله ای ، نمودارهای دایره ای ، هیستوگرام ها با حالت ها و درصد ها استفاده کرده است. به طور کلی ، نتیجه کار تحقیق تأیید می کند که خرابکاری در خط لوله باعث از بین رفتن معیشت به دلیل آلودگی نفت شده است. فعالیت های جنایی در سطح بالا مانند آدم ربایی و سرقت ، اما به عنوان یک پروژه مداخله ، مزرعه ماهی Buguma باعث تقویت معیشت و بهبود سطح زندگی ساکنان Buguma شد زیرا پنجره فرصت های سرمایه گذاری را به عنوان یک مقصد گردشگری باز کرد. انجام شده و ارائه شده است اشتغال / / اشتغال برای ساکنان Buguma. محقق یک مدل مرکز کشاورزی برای منطقه فرموله کرده و اجرای م effectiveثر را توصیه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Residents’ Perception of Aquaculture Development. The Case of Buguma Fish Farm in Rivers State, Nigeria