دانلود پی دی اف کتاب ResearchSEND In Ordinary Classrooms

[ad_1]

میشل هیوود مجموعه ای از مقاله های کوتاه را در بر می گیرد که شامل آخرین تحقیقات مربوط به SEND است و جزئیات چگونگی پیشرفت عمل با آن تحقیق را توضیح می دهد. هر فصل با نکات قابل دسترسی در مورد چگونگی ادغام تحقیقات در کلاس به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب ResearchSEND In Ordinary Classrooms