دانلود پی دی اف کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 3 : Volume III: Creativity and Ethics

[ad_1]

در حالی که محققان به تطبیق ، انجام و طراحی تحقیقات خود در حضور COVID-19 ادامه می دهند ، فرصت های جدیدی برای اتصال خلاقیت و اخلاق در تحقیقات ایجاد شده است. محققان در سراسر جهان به روش های متنوع ، متفکرانه و خلاقانه ای پاسخ داده اند – مطالعه روش های جمع آوری داده ها ، ارتقاibility انعطاف پذیری محقق و جامعه و کاوش روش های تحقیق خلاق. این کتاب ، بخشی از یک سری سه پاسخ سریع ، ابعاد خلاقیت و اخلاق را بررسی می کند ، و ارتباط آنها را برجسته می کند. این سه بخش است: بخش اول شامل یک رویکرد خلاقانه برای تحقیق است. تحقیق دوم نگرانی های اخلاقی و اخلاقی را به طور کلی در نظر می گیرد ، و قسمت آخر به شیوه های مختلف نزدیک شدن به خلاقیت و اخلاق از طریق همکاری و ایجاد خلاقیت می پردازد. دو کتاب دیگر بر پاسخ و ارزیابی مجدد و مراقبت و وضوح تمرکز دارند. آنها با هم به محققان دانشگاهی ، عملی و محققان در سراسر جهان کمک می کنند تا با چالش های جدید COVID-19 سازگار شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 3 : Volume III: Creativity and Ethics