دانلود پی دی اف کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 2 : Volume II: Care and Resilience

[ad_1]

از آنجا که محققان شروع به انطباق با ادامه حضور COVID-19 کرده اند ، شروع به تأمل عمیق تری در مورد مسائل اساسی و فرضیات تحقیق کرده اند. محققان در سراسر جهان به روش های متنوع ، متفکرانه و خلاقانه ای پاسخ داده اند – از اتخاذ روش های جمع آوری داده ها تا ارتقا res مقاومت محقق و جامعه ، در حالی که اغلب نیازهای فوری برای مراقبت را برآورده می کنند. این کتاب ، بخشی از یک سری سه پاسخ سریع ، ترکیبی از مضامین مراقبت و انعطاف پذیری است ، که به نگرانی مشترک آنها با رفاه پرداخته است. این سه بخش است: پرداختن به اکتشافات محققان ، در نظر گرفتن تفکر شرکت کنندگان ، و بررسی مراقبت و انعطاف پذیری به عنوان یک نگرانی مشترک و متقابل. دو کتاب دیگر بر بازخورد و ارزیابی مجدد و خلاقیت و اخلاق تمرکز دارند. آنها با هم به محققان دانشگاهی ، عملی و محققان در سراسر جهان کمک می کنند تا با چالش های جدید COVID-19 سازگار شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 2 : Volume II: Care and Resilience