دانلود پی دی اف کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 1 : Volume I: Response and Reassessment

[ad_1]

همانطور که بحث در مورد همه گیری COVID-19 به محققان وارد شد ، بحث به سرعت به اتخاذ روشهای تحقیق برای جهان بسته روی آورد. میتودهای ‘سه بزرگ’ – پرسشنامه ، مصاحبه و گروه تمرکز – فقط به چند روش مانند قبل از همه گیری قابل استفاده است. محققان در سراسر جهان به روشهای متنوع ، متفکرانه و خلاقانه ای پاسخ داده اند – با اتخاذ روشهای خاص خود برای جمع آوری داده ها ، ارتقا flex انعطاف پذیری محققان و بازاندیشی در روابط پژوهشگران. این کتاب ، بخشی از یک سری سه پاسخ سریع ، روش های جدید و رویکردهای نوظهور را به نمایش می گذارد. با تمرکز بر پاسخ و ارزیابی ، از سه قسمت تشکیل شده است: بخش اول تغییر به روش های دیجیتالی است. روش های بررسی دوم دست به دست هم داده و قسمت آخر نیازها و قابلیت های مختلف را تضمین می کند. دو کتاب دیگر در مورد مراقبت و تاب آوری و خلاقیت و اخلاق است. آنها با هم به محققان دانشگاهی ، عملی و محققان در سراسر جهان کمک می کنند تا با چالش های جدید COVID-19 سازگار شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Researching in the Age of COVID-19 Vol 1 : Volume I: Response and Reassessment