دانلود پی دی اف کتاب Research Into Secondary School Curricula

[ad_1]

این کتاب زمینه های فراموش شده تحقیق را مشخص می کند و نشان می دهد که چگونه نتایج تحقیقات می توانند در برنامه درسی دوره متوسطه ادغام شوند. این یافته ها را با مقایسه مقایسه می کند و همکاری را در زمینه مورد علاقه خاص تشویق می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Research Into Secondary School Curricula