دانلود پی دی اف کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003

[ad_1]

این متن نمای کاملی از تحقیق انجام شده در زمینه ساخت فیزیک در اوایل قرن 21 دارد. تمرکز این کنفرانس بر روی گرما و جریان جرم ترکیبی از اجزای ساختمان ، طراحی مبتنی بر عملکرد محوطه های ساختمان ، استفاده از انرژی در ساختمان ها ، ساخت و ساز پایدار ، سلامتی کاربر و سلامتی و اقلیم های کوچک شهری بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003