دانلود پی دی اف کتاب Research Guide to People’s Daily Editorials, 1949–1975

[ad_1]

این راهنمای ضروری برای تحقیق در مورد یک سری مهم بیانیه های سیاست ، دسترسی به تنها منبع مداوم از چین را فراهم می کند که سیاست سطح بالا را روشن می کند. فهرست موضوعی جامع گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Research Guide to People’s Daily Editorials, 1949–1975