دانلود پی دی اف کتاب Research Advances in the Mathematical Education of Pre-service Elementary Teachers : An International Perspective

[ad_1]

این کتاب روندها و تحولات جدید در تحقیقات مربوط به آموزش ریاضی معلمان ابتدایی را بررسی می کند و پیامدهای این پیشرفت تحقیق را برای تئوری و عمل در آموزش معلمان بررسی می کند. این کتاب در چهار موضوع اصلی سازمان یافته است: محتوای ریاضیات معلمان قبل از خدمت و آمادگی تحصیلی خاص ریاضیات. توسعه حرفه ای از طریق فعالیت ها و ابزار ارزیابی که در برنامه های آمادگی معلم ریاضیات استفاده می شود. دانش و اعتقاد معلمان ریاضی قبل از خدمت ؛ و ریاضیات اولیه در آماده سازی معلمان قابل توجه است. این کتاب با مشارکت محققانی که در 11 کشور مختلف کار می کنند ، محفلی برای بحث و گفتگو درباره وضعیت هنر در مورد آمادگی ریاضی معلمان مقدماتی قبل از خدمت فراهم می کند. این کتاب با ارائه و بحث در مورد یافته های تحقیق انجام شده در کشورهای مختلف ، این فرصت را به خوانندگان می دهد تا با شیوه های مختلف آموزش معلم در سراسر جهان از جمله: دانش و اعتقادات ، شباهت ها و تفاوت های معلمان آشنا شوند. عملی ابتکاری در پیشبرد یا ارزیابی آنها. آموزش رسمی ریاضی معلمان ، انواع و راه های آموزش معلم و عواملی که ممکن است بر تساوی یا اختلاف تأثیر بگذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Research Advances in the Mathematical Education of Pre-service Elementary Teachers : An International Perspective