دانلود پی دی اف کتاب Requirements Engineering in IT-Projekten. Eignen sich klassische oder agile Methoden besser für das Anforderungsmanagement?

[ad_1]

مهندسی الزامات به بخش مهمی از پروژه های موفق IT تبدیل شده است. هدف تأمین نیازهای مشتریان در مورد پیاده سازی سیستم است. برای دستیابی به برنامه های بودجه و زمان ، مدیریت نیازهای خوب لازم است. اما کدام روش برای این نیاز بهتر است: کلاسیک یا چابک؟ یا روشهای ترکیبی برای مهندسی نیاز بیشتر مناسب هستند؟ سیمون ویدنفلر توضیح می دهد که کدام فرآیند برای تعیین نیازها برای اطمینان از کیفیت بالای الزامات کارآمدترین است. برای انجام این کار ، او روش های سنتی مانند آبشار یا مدل V را تجزیه و تحلیل می کند ، اما همچنین روش های چابک مانند اسکرام را نیز تجزیه و تحلیل می کند. این مزایا و معایب رویکردهای مربوطه را نشان می دهد ، بدین ترتیب عمدتا توجه را به کاربردهای عملی جلب می کند. سرانجام ، او توصیه هایی را برای سازماندهی پروژه های IT ارائه می دهد. از مواد: – چابکی ؛ – ISO / IEC 12207 ؛ – RUP ؛ – فرایند یکپارچه منطقی ؛ – طراحی تفکر ؛ – مدیریت ناب

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Requirements Engineering in IT-Projekten. Eignen sich klassische oder agile Methoden besser für das Anforderungsmanagement?