دانلود پی دی اف کتاب Reputationsmanagement in der Organisation der öffentlich-rechtlichen Medien in Lettland : Teilaspekte in der Personalfindung und -führung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2017 در گروه رسانه / ارتباطات – اقتصاد و مدیریت رسانه ، درجه: 10 ، زبان: آلمانی ، چکیده: این تحقیق درک حسن شهرت قانونی مورد نیاز در رابطه با سازمان رسانه های خدمات عمومی لتونی را بررسی می کند. اجرا در فرآیند شناسایی اعضای کمیته (سایما و شورای ملی رسانه های الکترونیکی جمعی) و پرسنل متناظر در دوره از لازم الاجرا شدن بخش قانونی مربوطه در سال 2010. این کار اسناد موجود در دسترس عموم را در مورد موضوع تحقیق و داده های تولید شده طی مصاحبه های هدایت شده با اعضای کمیته تجزیه و تحلیل می کند. این تحلیل بر اساس تقریب نظری اصطلاح اعتبار در تعامل با مردم به عنوان زمینه آن در دموکراسی رسانه ای است. مفهوم شهرت نیز بر اساس موقعیت ویژه رسانه های خدمات عمومی در میان نهادهای دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته و مدیریت شهرت به عنوان عملکرد کنترل مرکزی رسانه های خدمات عمومی بیان شده است. در نتیجه ، این کار مشکلات مختلفی را در مدیریت شهرت رسانه های خدمات عمومی لتونی مشخص می کند و چندین توصیه برای بهبود آن ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reputationsmanagement in der Organisation der öffentlich-rechtlichen Medien in Lettland : Teilaspekte in der Personalfindung und -führung