دانلود پی دی اف کتاب Repurposed Rebels : Postwar Rebel Networks in Liberia

[ad_1]

علیرغم توافق های صلح ، بهم زدایی و روندهای ادغام مجدد ، پایان جنگ به طور خودکار یا لزوماً منجر به کنار رفتن جنگنده ها از شبکه های شورشی زمان جنگ نمی شود. پس از پایان جنگ داخلی در لیبریا در سال 2003 ، چنین ساختارهایی برای مدت طولانی وجود داشته است. نهادهای امنیتی ضعیف رسمی با سابقه رفتار خشونت آمیز در ایجاد محیطی که اقدامات غیررسمی برای امنیت و امنیت انجام می شود ، کمک کرده است. در شرایط شکننده پس از جنگ ، از نیروهای سابق می توان به عنوان تهدید استفاده کرد ، اما به عنوان ارائه دهنده امنیت با آنها مغایرت دارد و درک ما از هر دو محیط و بازیگران فراتر از میدان جنگ را به چالش می کشد. بر اساس مطالب اصلی مصاحبه و یافته های حاصل از کار میدانی ، Rebossed Rebels سربازان شورشی سابق را از زمان جنگ داخلی 2013 دنبال می کند. این بازیگران به عنوان جنگجویان “بازیافتی” در زمان جنگ های منطقه ای و بحران ها ، و به عنوان تأمین کنندگان هوشیار و غیررسمی امنیت برای امنیت اقتصادی ، متحد شده اند. و اهداف سیاسی. از طریق این بازیگران ، ماریام براجسن ارتباط شبکه های شورشی پس از جنگ و هویت های پیش از جنگ در لیبریای معاصر را بررسی می کند تا اهداف اساسی دموکراسی را هنگام به چالش کشیدن ترکیب جدید درک کند. براجسن استدلال می کند که این رزمندگان سابق علی رغم اینکه در واقع فروپاشیده نشده اند ، در احیای مجدد خود موفق بوده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Repurposed Rebels : Postwar Rebel Networks in Liberia