دانلود پی دی اف کتاب République centrafricaine En toute franchise : Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux

[ad_1]

رئیس جمهور فوستین آرکاچو تودرا برای تقریباً پنج سال ریاست جمهوری آفریقای مرکزی را بر عهده داشت. با این حال ، امید زیادی به انتخاب وی در میان هموطنانش بود ، که او را به عنوان یک اصلاح طلب می دیدند. به نظر می رسید که مورد آخر در راس کشور فردی باشد که برای احیای جمهوری ، بازگرداندن اقتدار دولت و الحاق افراد متفرق تلاش خواهد کرد. در زمان ارزیابی ، متأسفانه چنین نیست. مضمون این کار شکست حکمرانی در جای خود ، نامردی غیرقابل تحمل آن ، قابل قبول برای میهن پرستان ، مردم واقعی و همچنین زوال اخلاقی آن نیست. در طی تواریخ ، نویسنده تلاش می کند تا تصویری کنترل نشده از یک ریاست جمهوری فاجعه و یک بند پنج برابر باطل را به تصویر بکشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب République centrafricaine En toute franchise : Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux