دانلود پی دی اف کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

نویسنده از طریق Soumbala Maugou با افشای ریاکاری دیکتاتوری برخی از رهبران آفریقا ، گسل های یک جامعه داستانی را لکه دار می کند. در واقع ، آنچه او به شیوه ای تند اما قهرمانانه مورد انتقاد قرار می دهد ، بازتاب آگاهانه فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. شخصیت اصلی Soumbala Maugu یک دیکتاتور بسیار انحرافی است ، که در تمام مدت سلطنت خود همه مردم را فریب می دهد و این از طریق لباس مبدل است. آداما داهیکو از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی ، با یک روح تخیل بسیار زیبا استفاده می کند. »گویندو دوگولو ، استاد مقالات مدرن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire