دانلود پی دی اف کتاب Reproducing the State

[ad_1]

گفته می شود افراد از بدو تولد با نژاد ، نژاد و جنسیت در ارتباط هستند. بنابراین مدت هاست که درک می شود این وابستگی ها مستقل از ظرفیت جوامع سیاسی و طبیعی است. معرفی مجدد دولت دیدگاه سنتی و همچنین بورس تحصیلی پس از ساختارگرایی برای به حداقل رساندن ساختار دولت را به چالش می کشد. ژاکلین استیونز نظریه های مبتنی بر تولد در مورد عضویت و وابستگی گروهی را در جوامع سیاسی از پولیس آتن ، جمهوری فرانسه ، قبایل استرالیا ، در ایالات متحده معاصر بررسی می کند. این کتاب شرح می دهد که چگونه جوامع سیاسی قوانین خویشاوندی را تعیین می کنند که برای تولید مثل جوامع سیاسی استفاده می شود. استیونز روشهایی را تجویز می کند که قوانین تولد اجدادی و سرزمینی الگوی دیگر وابستگی برای عضویت در جوامع سیاسی را القا می کنند. وی نشان می دهد که مفهوم قومیت به استناد ضمنی یا صریح جامعه سیاسی گذشته ، حال یا آینده بستگی دارد. وی همچنین نشان می دهد که چگونه از جغرافیا برای نشان دادن مناطق سیاسی ، از جمله قاره ها استفاده شده است ، همانطور که از طریق طبقه بندی نژادی و شناسنامه ها طبق قوانین نژادی به نظر می رسد. و استیونز استدلال می کند که اختلافات جنسیتی نیز از طریق شیوه عضویت در جوامع سیاسی شکل می گیرد. تولید مثل دولت در محدوده زمانی و انضباطی خود ، علاقه علمی را در بسیاری از زمینه ها از جمله مردم شناسی ، تاریخ ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، مطالعات زنان ، مطالعات کاستی و مطالعات قومی پاداش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reproducing the State