دانلود پی دی اف کتاب Representing From Life in Seventeenth-century Italy

[ad_1]

در اوایل ایتالیای مدرن ، در طراحی یا نقاشی از مدلهای زنده و مناظر واقعی بیشتر مورد خطر هنرمندان بود. کار با مدل در مقابل چشمان او و حفظ هویت خود در کار هنری تمام شده ، بر مفاهیم هنرمندی و نویسنده ، داشتن تصویر به عنوان منبع دانش ، بین تکرار و اختراع تأثیر گذاشت. محدودیت ها ، و حتی رابطه تصاویر با کلمات. این کتاب بر روی هنرمندانی که در ایتالیا کار می کردند ، هم ایتالیایی های بومی و هم مهاجران از شمال اروپا متمرکز است. عمل ترسیم از زندگی تبدیل به خودآگاهی از هنجارهای هنر ایتالیا شد. در زمینه فرهنگ دربار در روم و فلورانس ، هنرمندانی از کاراواجو تا کلود لورن ، پیتر ون لر تا ژاک کالوت جنبه های جدیدی از عملکرد هنری آنها و تأثیرات مهم آن را آشکار کرده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Representing From Life in Seventeenth-century Italy