دانلود پی دی اف کتاب Representing Chinese-Caucasian Romance in Twentieth-Century Anglophone Literature

[ad_1]

در برابر عشق بین المللی و آیین مدرن برای نوزادان خونخوار ، این کتاب خوانندگان را وادار می کند تا از پیچیدگی هایی که زمینه ساز مخلوط نژاد و بازنمایی ادبی عاشقانه های خنثی شده قرن و بیستم چین و قفقاز است ، بازدید کنند. علاوه بر این ، در نظم جهانی کنونی که ظهور چین نقش مهمی داشته و در جبهه های مختلف گمانه زنی های مختلفی ارائه داده است ، این کتاب خوانندگان را به یک سفر طولانی و هیجان انگیز می برد ، کشورهای غربی را به چین می برد و از تجربه مردم چین می گوید . در قرن سیزدهم و قرن ها در عصر حاضر – سفری که مسافر را قادر می سازد نبض لحظات تاریخی را که به ذهن غربی رسیده است احساس کند تا بر روابط چین و غرب و تصویر چین تأثیر بگذارد. این کتاب با آوردن یک مجموعه اصلی جالب از متن Angelophone (تا حدی فراموش شده) در لغت نامه هایی که آنها در مورد آن صحبت می کنند تا با روابط بین شخصیت های چینی و غیر چینی ارتباط برقرار کنند ، این کتاب به خوانندگان حس مهاجرت ، هویت ، جنسیت ، کمک می کند تا در مورد مسائل روز هیبریدی و مهاجران خارج از کشور که تحت تأثیر باقی مانده گفتمان های نژادی و جنسی گذشته شکل گرفته اند و برای اوضاع و روند تاریخی ما مهم هستند. بنابراین ، این کتاب درباره گذشته و حال ، شرق و غرب ، خود و دیگران ، مرکز و پیرامون است. اما این بیشتر در مورد زمانی ، سیال ، برزخی ، بین است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Representing Chinese-Caucasian Romance in Twentieth-Century Anglophone Literature