دانلود پی دی اف کتاب Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine

[ad_1]

مدیترانه حتی امروز صحنه درگیری است و به مرکز افسردگی اجتماعی تبدیل می شود (به دلیل بحران اقتصادی ، بلکه همچنین مشکل پناهجویانی که از جنگ برای جستجوی پناهندگی فرار می کنند). این بحران توسط روایت های مختلف “بیان شده” است که مفاهیم اجتماعی فعلی را تعیین می کند که یک هدف ایده آل برای درک جوامع معاصر هستند. مطالعه موردی در این مجموعه ، با الهام از شرایط بحران حاشیه مدیترانه ، برخی از محورهای اساسی “روایت” های بحران را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine