دانلود پی دی اف کتاب Repräsentationsfähigkeit des deutschen Parteiensystems im Längsschnitt : Eine vergleichende Analyse von Repräsentationsindikatoren

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از گروه سیاست از سال 2020 – مبانی و عمومی ، درجه: 2.0 ، دانشگاه اتو فون Guirke مگدبورگ ، زبان: آلمانی ، چکیده: این مقاله با ظرفیت بازنمایی سیستم آلمان در یک بخش طولی بر اساس پایان نامه دوره کارشناسی سروکار دارد. تحلیل تطبیقی ​​شاخص های نمایندگی. تعبیه نظری با مفهوم شاخص های بازنمایی و توسعه و چالش سیستم حزب آلمان مقابله می کند. علاقه به تحقیق از موفقیت انتخاباتی Alternative Feud Deutschland (AfD) ناشی شد ، که در سال 2017 به سومین نیروی قوی در پارلمان فدرال آلمان تبدیل شد. موفقیت انتخاباتی یک حزب پوپولیست راستگرا که اکنون می توان آن را به وضوح طبقه بندی کرد ، می تواند به عنوان چالشی برای دموکراسی آلمان تلقی شود. در ادبیات ، ظهور FFD اغلب به دلیل “شکاف نمایندگی” توصیف می شود. این باور علاقه من را برانگیخت. در طول تحقیق ، حتی بیشتر عوامل دموکراسی آلمان آشکار شد ، که مدتهاست سیستم حزب را به چالش می کشند. به عنوان مثال ، کاهش احزاب مردمی ، کاهش عمومی مشارکت رأی دهندگان و کاهش هویت حزبی و غیره وجود دارد که ممکن است بیانگر کاهش قدرت نمایندگی احزاب در مقدار آنها باشد. برخی از نویسندگان ، مانند فرانک دکر (2016) ، حتی از “بحران دموکراتیک” صحبت می کنند. علاقه به منظور بررسی دقیق دموکراسی نماینده توسعه یافت. تمرکز نباید فقط به یک حزب سیاسی محدود شود. در عوض ، سیستم حزب باید به عنوان یک کل تحلیل شود. یک مطالعه طولی انجام خواهد شد تا مشخص شود چه مدت در سیستم نمایندگی آلمان شکاف هایی در نمایندگی وجود داشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Repräsentationsfähigkeit des deutschen Parteiensystems im Längsschnitt : Eine vergleichende Analyse von Repräsentationsindikatoren