دانلود پی دی اف کتاب Repetitorium zur Kostenrechnung: Vollkostenrechnung : Systematisch üben, Lernziele erreichen

[ad_1]

نظریه مختصر ، تمرین جامع: این جلد یک کتاب درسی کلاسیک نیست ، بلکه یک کتاب یادگیری و تمرین است. اصول حسابداری هزینه ، با تمرکز بر حسابداری کامل هزینه ، می تواند به طور فعال در پنج واحد یادگیری سازمان یافته سیستماتیک تکرار و اجرا شود. میزان کار عمدتا برای کسانی که دانش اولیه دارند و می خواهند آن را به روشی کاربردی تلفیق یا تازه کنند ، هدف قرار گرفته است. با این وجود ، مدرسین همچنین می توانند از میزان کار مربوط به رویداد استفاده کنند. بسیاری از مطالب اضافی برای دانشجویان و استادان در قسمت بارگیری در دسترس است. امتحانات عملی ، از جمله راه حل ها ، در چاپ چهارم جدید است. علاوه بر این ، تمام س controlالات کنترلی از طریق برنامه در دسترس هستند: برنامه Flashcard Springer Nature را بارگیری کنید و برای محک زدن دانش خود از مطالب اضافی ویژه استفاده کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Repetitorium zur Kostenrechnung: Vollkostenrechnung : Systematisch üben, Lernziele erreichen