دانلود پی دی اف کتاب Repentance and Forgiveness

[ad_1]

آشتی در قلب ایمان مسیحی است. این همان چیزی است که خداوند با تجاوز و رستاخیز عظیم مسیح ، تجسم پسر او ، به دست می آورد: این که همه مردم در مسیح به سوی خدا جلب شوند و به همین ترتیب جذب شوند ، با یکدیگر مشارکت کنند. خبرهای خوبی برای آشتی وجود دارد ، بنابراین فراخوانی برای توبه و بخشش و سپس به اشتباه بخشش وجود دارد. بخش حاضر سعی دارد این اساسی ترین ادعاهای مسیحی را مجدداً بررسی کند. این مقاله ها ، که برای اولین بار در کنفرانس سالانه Pro Ecclesia سال 2017 ارائه شده است ، برای کمک به ما در فهم آشتی به منابع کتاب مقدس باز می گردند. نویسندگان در مورد توبه و بخشش از منظرهای مختلف س Jewishالاتی را مطرح می کنند: یهودی ، کاتولیک رومی ، ارتدکس و پروتستان. آنها همچنین شرایط امروزی ما را که “فرهنگ فنی” نامیده می شود و همچنین عملکرد توبه و بخشش را در نظر می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Repentance and Forgiveness