دانلود پی دی اف کتاب Renovating the Sacred: Faith Communities and the Re-formation of the English Parish Church

[ad_1]

اصلاحات انگلیسی از آسمان آبی روشن صاعقه ای نبود. و همچنین رویدادی حتمی ، روان یا قابل پیش بینی نبود. بلکه روندی بود که در دوره قرون وسطایی شروع آشفته ای داشت و تا زمان بازسازی گسترش یافت. این کتاب نه تنها قانونگذاران یا بازیگران اصلی ، بلکه مهمتر از همه ، بر افراد و جوامع کلیسایی که دوره اصلاحات و تغییرات را گذرانده اند ، تأکید دارد. این روند غیر قابل پیش بینی اصلاحات انگلیسی را از طریق لباس ، آیین ها و فضاهای کلیسای کلیسای مذهبی در اسقف اعظم نورویچ بررسی می کند. 1450–1662 ، همانطور که از طریق Churchwardens Counts و مواد باقی مانده از قرون وسطی و اوایل مدرن ثبت شده است. از طریق استفاده و سو mis استفاده از اشیا، ، آیین ها ، فضاهای کلیسای پاریس است که به واقعیت اصلاحات انگلیسی در زندگی این جوامع اعتقادی تبدیل شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renovating the Sacred: Faith Communities and the Re-formation of the English Parish Church