دانلود پی دی اف کتاب Renormalization Group

[ad_1]

ایده ها و روش های مقیاس گذاری و تشابه خود در فیزیک نظری ، طی بیست و پنج سال گذشته ، در روش های گروه بندی نوترکیب همکاری داشته است. این کتاب ، از یک دیدگاه واحد ، برخی از مهمترین کاربردها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد: نظریه نقطه بحرانی در مکانیک آماری کلاسیک ، نظریه میدان کوانتومی مقیاسی در ابعاد دو و سه فضا-زمان و نظریه توموناگا در مورد حالت پایه یک . سیستم فرمی ابعادی. وابستگی دامنه همراه با وجود ناهنجاری های مرتبط (در نظریه توموناگا و در بعد 4-E برای نقطه بحرانی) مورد بحث قرار گرفته است. اصل چگالش بوز در دمای صفر در سه بعد فضایی نیز در نظر گرفته شده است. توجه به نتایجی معطوف شده است که از نظر ریاضی می توان آنها را اثبات کرد. نظریه بعد 4-E ، جمع بندی بوز و همچنین برخی دیگر از اظهارات از این قاعده مستثنی هستند ، زیرا هنوز هیچ درمان کاملی در دسترس نیست. با این حال ، در واقع توصیفات ریاضی عمداً حذف شده و فقط به آنها ارجاع می شود. این کار با هدف تأکید بر ساختار مفهومی یکپارچه به جای تفاوت های فنی یا ظرافت ها انجام می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renormalization Group