دانلود پی دی اف کتاب Renewable Energy Sources For Sustainable Development

[ad_1]

بین انرژی ، اکولوژی و محیط رابطه درستی وجود دارد. اگر تعادل مناسبی بین این سه جنبه حفظ شود تا توسعه پایدار برای رفاه حال انسان. این کتاب با هدف جلب توجه به ادغام انرژی های تجدید پذیر در همه بخش ها برای توسعه پایدار نوشته شده است. هدف این کتاب بررسی طیف وسیعی از ایده های مربوط به منابع انرژی تجدیدپذیر برای ماندگاری و پیامدهای آنها است. نویسندگان اصول جدید فن آوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار را ساده و بیان می کنند. توسعه پایدار با تأکید بر مسائل زیست محیطی و ارتباط متقابل آن با منابع انرژی تجدید پذیر مشخص می شود. در زمینه حاضر ، نیاز به توسعه رویکردی در ساختار موضوع وجود دارد که مانع توسعه دانش به روشی سیستماتیک می شود. محیط ساخته شده به طور قابل توجهی به جامعه کمک می کند و بنابراین منجر به توسعه کلی می شود. ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از عوامل اصلی در تعیین ماندگاری جامعه در درازمدت است. این کتاب بر جنبه های مختلف برنامه ریزی انرژی مانند ارزیابی انرژی ، یکپارچه سازی انرژی ، پیش بینی انرژی ، مدل سازی انرژی ، مدل سازی رایانه ای و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی از منابع مختلف تجدیدپذیر متداول و غیر متعارف تأکید دارد. اساساً بیشتر اطلاعات ارائه شده در این کتاب به منظور درک درستی از برنامه ریزی انرژی یکپارچه ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، نظارت و ارزیابی بازخورد آن است. این کتاب برای کسانی که درگیر فعالیت های انرژی و برنامه ریزی هستند مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renewable Energy Sources For Sustainable Development