دانلود پی دی اف کتاب Renewable Energy and the Environment :

[ad_1]

این کتاب چندین موضوع مهم فنی و غیر فنی مربوط به انرژی جهانی ، محیط زیست و توسعه اقتصادی – اجتماعی را برای متخصصان و دانشجویان به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه های مرتبط مورد بحث قرار می دهد. این نشان می دهد که چگونه انرژی های تجدیدپذیر راه حل هایی برای کاهش تقاضای انرژی فراهم می کند و به دستیابی به محیطی تمیزتر کمک می کند ، و فقدان چشم انداز روشن در توسعه فناوری و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای همچنین به سیاست دستیابی و تحریک اهداف جهانی انرژی های تجدیدپذیر می پردازد. توسعه اقتصادی – اجتماعی. ساختار این کتاب به گونه ای است که مجموعه ای منسجم از اصول اساسی ، مجموعه ای از فعالیت های تحقیق و توسعه فعلی و همچنین جهت های جدید برای عبور از مرزهای مهم را فراهم می کند. همچنین فناوری های آینده برای شبکه های برق و کنترل ، پایداری و قابلیت اطمینان آنها ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renewable Energy and the Environment :