دانلود پی دی اف کتاب Renegade's War

[ad_1]

اورلیا دکلوم ، Talvens را اداره می کند ، تیم انگیزشی از آزادیخواهان فداکار که به مخالفین کمک می کنند تا از دولت ظالم کلویدان فرار کنند. وی که در چهار سالگی ربوده شده و تا هجده سالگی اسیر بوده ، آرزو دارد خانه خود را در کشور همسایه ، سندسلوت پیدا کند. اورلیا و مبارزانش یک زن بیهوش را پیدا کردند که به سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، که به یاد می آورد نام او آبی است اما کمی فراتر از خاطرات پراکنده ای است که او یا آنچه برایش اتفاق افتاده است را شناسایی می کند ، چیزی در این باره نمی گوید. علیرغم دلهره اولیه اورلیا ، او به سمت آبی گرایش پیدا می کند ، اما هرچه ایمان شکننده وی بیشتر می شود ، هویت واقعی بلو مشخص می شود. عشق ، آینده و زندگی او در تعادل است زیرا بلو مجبور شده است ثابت کند که وفاداری او دروغ است و عشق به وفاداری را در نبرد نهایی کنار می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renegade's War