دانلود پی دی اف کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap

[ad_1]

رنه استون ، داستان نویس و جان مالوان ، باستان شناس نقشه ای را در دست دارند که منجر به گنجینه های باورنکردنی آسوربانیپال می شود – اما آنها نمی خواهند آن را بخواهند. آیا آنها از اتیوپی تا جیبوتی و به دور از آذربایجان موفق خواهند شد یک قدم جلوتر از مهاجمان خود بمانند … و دست های خود را بر ثروت ناگفته پادشاه آشور بگذارند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap