دانلود پی دی اف کتاب Rendezvous mit meinem Engel : Eine Frau findet auf dem Weg zu sich selbst ihre wahren Schätze

[ad_1]

این یک داستان معتبر از زنی است که با وجود چالش های فراوان ، تماس درونی او را دنبال کرده و زمینه های جدیدی را شکسته است. او جرات کرد تا از الگوی سنتی خارج شود و خودش را پیدا کند. اشتیاق او را به سمت افراد متوسطی سوق داد که از طریق آنها پیام هایی از پیام رسان خود دریافت می کرد. این او را تشویق کرد که خودش بایستد ، بیایید مانع اعتقادات شویم و توانایی های خود را به عنوان یک درمانگر و میانه رو به کار گیریم. سالها توسط فرشته اش به او تعلیم داده می شد تا اینکه می توانست کلمات راهنمای آسمانی را برای خودش بشنود. بنابراین او پیامی نوشت ، خود را به عنوان یک زن تحسین کرد و به رونق بخشیدن به تجارت قلب خود کمک کرد. در زمان تغییرات جهانی ، این کتاب برای بسیاری از افرادی که از خواب بیدار می شوند ، می خواهند از چرخ همستر خارج شوند و آرزوی یک زندگی خودکفا و معنی دار را دارند ، پیشگامانه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rendezvous mit meinem Engel : Eine Frau findet auf dem Weg zu sich selbst ihre wahren Schätze