دانلود پی دی اف کتاب Render

[ad_1]

حال (شماره): ارائه برای بررسی؛ در دسترس قرار دهید یا در دسترس قرار دهید آنچه مقروض یا بدهکار است ؛ در عوض ، یا برای انتقام گرفتن. تسلیم شدن؛ بازده. نشان دادن؛ توضیح دادن؛ ترتیب دادن. بیان به زبان یا فرم دیگری ؛ ترجمه. توزیع یا تلفظ رسمی دلیل شدن؛ با کاهش ، تغییر یا گرم شدن ذوب شوید. br> یک شکل شناخته شده از داستان بهبود است: چگونه بود ، چه اتفاقی افتاده و امروز چیست. در یک شعر ، چنین نظامی توسط چه کسی قابل تفسیر است ، و به چه منظور و به چه شکلی؟ چگونه عملکرد بهبودی از طریق یک شعر با حقیقت تجربه ارتباط دارد؟ آیا یکی همدیگر را نجات می دهد؟ تجربه ضربه را در این افکار قرار دهید. چگونه تروما از تجربیات پس از سانحه تغییر می کند؟ پادزهر آن تجربه وقتی به صورت شعر بیان می شود چیست؟ این سوالات را از طریق رویا با مضامین ، مناظر و نقشه های عجیب و غریب وارد کنید. رویاها از کجا شعر را در ساختارهای ذاتی ، مات و مبهم خود ملاقات می کنند؟ مقایسه این نوع با خواننده بیدار چیست؟ چه چیزی را می توان با احتیاط در یک سوپ بهبودی طولانی مدت سرو کرد؟ Br> br> با سختی و لطافت بسیار ، شعرهای ساچیکو موراکامی چنین س questionsالاتی را مطرح می کند و سپس گرم و ذوب می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Render