دانلود پی دی اف کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice

[ad_1]

با افزایش تعداد مبتلایان به زوال عقل ، این اولین بررسی عمیق خدمات مرتبط با خواسته های منحصر به فرد محیط های دورافتاده و روستایی است. همکاران از انگلستان ، استرالیا ، آمریکای شمالی و اروپا تجربیات و نیازهای افراد مبتلا به زوال عقل را کشف کرده و از نظر شخصی و حرفه ای در موقعیت های جغرافیایی چالش برانگیز بودند. برای پزشکان ، محققان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران ، این کتاب مروری اساسی بر شواهد و استراتژی های تاکنون و راهنمای نیازها و فرصت های تحقیقاتی آینده برای بهبود عملکرد زوال عقل روستایی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice