دانلود پی دی اف کتاب Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education

[ad_1]

بازتولید و دوباره تصور شده: نوآوری در دین ، ​​معنویت و ایمان (بین) در آموزش عالی کتابی است که اخیراً ویرایش شده است و خوانندگان را به تجدید نظر و بررسی مجدد پارادایم سنتی که در آن دین ، ​​معنویت و ادیان (RSI) مورد بررسی قرار گرفته است دعوت می کند. تنظیمات آموزش عالی و امور دانشجویی. این بخش چارچوبهای نظری جدیدی را معرفی می کند که مطالعه RSI را غنی و غنی می سازد و آن را پویاتر ، فراگیرتر و از همه مهمتر ابتکاری می کند. این تعهد به عدالت و تقاطع اجتماعی متمرکز بر روایت های حاشیه ای مذهبی است. متن به دو واحد تقسیم شده است. واحد اول چارچوب های جدید و جدیدی را برای تحلیل و تفسیر RSI در آموزش عالی و امور دانشجویان بررسی می کند. واحد دوم چارچوبهای نظری مختلفی را به کار می گیرد و صداهای غالباً حاشیه ای اقلیت مذهبی را برجسته می کند. این کتاب با فراخوانی از محققان برای شروع کاوش در افق های پیشنهادی جدید در مطالعه RSI در آموزش عالی و امور دانشجویان به پایان می رسد. این درس برای سمینارهای سطح تحصیلات تکمیلی در برنامه های آموزش عالی و امور دانشجویی عالی است. همچنین برای محققان و محققان منبعی بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education