دانلود پی دی اف کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent

[ad_1]

اگر می خواهید به عیسی نزدیک باشید ، اگر می توانید حضور خدا را احساس کنید ، اگر می توانید عمق عشق او را احساس کنید و نیکی ابدی او را تشخیص دهید … پس از آن درک خواهید کرد که از نظر خدا چقدر ارزشمند است. شرایط شما برای شما هرچه باشد ، همیشه در کنار شما خواهد بود و شما را با یک عشق ابدی دوست خواهد داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent