دانلود پی دی اف کتاب Rembrandt, The Jews and the Bible

[ad_1]

نویسنده ، دکتر فرانتس لندزبرگر ، كه خود فراری از وحشت نازی ها بود ، این كتاب را نوشت تا با خوانندگانش به اشتراک بگذارد ، كه دکتر در طی سالهای آزار و اذیت در اندیشه یک هنرمند بزرگ از تبار ژرمنی پیدا شد. یهودیان ، و کسانی که آنها را با همدردی به تصویر می کشند. همچنین ، زیرا رامبراند همیشه خواننده فداکار کتاب مقدس و یکی از اصلی ترین نقاشان آن بود ، دکتر. لندزبرگر نیمی از کتاب خود را به بحث در مورد بازنمایی کتاب مقدس رامبراند ، یا دقیق تر ، صحنه های عهد عتیق اختصاص داد. افکار من را تحت تأثیر قرار داد تا صفحات زیر را تهیه کنم ، که کل رامبراند را نشان نمی دهد ، بلکه فقط مرحله زندگی و کار او است که بر ارتباط او با یهودیان و کتاب مقدس آنها تأثیر گذاشت. با این حال ، این مرحله باید عمیقاً ما را راضی کند ، زیرا در حاشیه شخصیت او نیست ، بلکه در هسته اصلی آن است. به همین دلیل ، من کار حاضر را به ایده کسانی ارائه می دهم که مانند خودم مشتاق درک عمیق تری از پدیده رامبراند بودند. “(از پیشگفتار نویسنده)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rembrandt, The Jews and the Bible