دانلود پی دی اف کتاب Remapping the Contested Sinosphere: The Cross-cultural Landscape and Ethnoscape of Taiwan

[ad_1]

این کتاب ویکتور اچ. کامبریا به ریاست مایر (دانشگاه پنسیلوانیا) در مجموعه جهانی سینافون است. طی چهارصد سال گذشته ، به دلیل آشفتگی های سیاسی مکرر ، اوضاع فرهنگی تایوان دستخوش تغییرات اساسی شده است. از اواخر قرن هفدهم تا اواخر قرن بیستم ، قدرت حاکم تایوان از اسپانیا و هلندی ها به رژیم اواخر مینگ ژنگ ، سپس به دیوان کینگ و ژاپن شاهنشاهی و در نهایت از چین به دولت کومیتانگ (KMT) تغییر یافت. . از این نظر ، تایوان مدتهاست که به عنوان مکمل دیگر فرهنگ خود در نظر گرفته می شود: چین ، ژاپن یا قدرتهای امپریالیستی غربی ، با وجود فرهنگهای قبیله ای غنی دیگر. بومی گرای جزیره برای ایجاد موضوعی برای ادعای خود ، طی یک کارزار قرن ، آگاهی تایوان را از طریق جنبش های سیاسی و نوشته های ادبی ارتقا می دهد. تمرکز آن بر خاک و تجربه بومی به خوبی با مطالعات Sinopon مرتبط است ، که یک منطقه عمده در محدودیت های جغرافیایی و انضباطی بوده است. از آنجا که جامعه تایوان از تنوع بیشتری برخوردار است ، ادبیات تایوانی با مجموعه ای از نوشته های محلی غنی شده است که توجه به تقسیم بندی بین یک مکان خاص و / یا مکان ها را جلب می کند. در قرن بیستم ، بیشتر و بیشتر نویسندگان تایوانی به یک جایگاه واحد در آثار ادبی خود و یا با مقایسه های مضاعف اکتفا نمی کنند. در عوض ، آنها به رسمیت شناختن کثرت تایوان و در نتیجه ایجاد یک شکل مبهم از ذهنیت تایوانی در پاسخ به درگیری و سازش بین عقاید سیاسی و گروه های قومی از منظر بین فرهنگی شروع کرده اند. این کتاب همچنین با چندین اصطلاح فرهنگی از تایوان درگیر است ، این کتاب در مورد چارچوب فعلی مطالعه Sinopon با تمرکز بر تایوان مدرن و چین فرهنگی ، دیاسپورای چینی ، گرایش مهاجران و درهم تنیدگی آن با آگاهی قبیله ای صحبت می کند. این مطالعه با شناخت مسائل حل نشده قومی تایوان ، ابعاد مختلف اتنوسکوپ را در پاسخ به مناظر بین فرهنگی در تایوان و فراتر از آن بررسی می کند ، در عین حال با در نظر گرفتن تاریخچه رسمی و مصاحبه با حافظه فردی ، یا قومی. از تایوان

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remapping the Contested Sinosphere: The Cross-cultural Landscape and Ethnoscape of Taiwan