دانلود پی دی اف کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories

[ad_1]

این حجم جمعی چند رشته ای بحث علمی درباره ریشه های اسلام را پیش می برد. این مقاله به طور همزمان بر روی سه حوزه متمرکز است: متون ، زمینه های اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی که مربوط به مطالعه آغاز اسلام است – بیان اخیر را به معنای وسیع ترین معنای ممکن خود می گیرد. تقاطع این حوزه ها باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد تا تصویری روشن از وقایع همزمان بدست آید که هم ظهور تدریجی یک هویت مذهبی جدید را به طور جمعی امکان پذیر می کند و هم می تواند مرزهای فازی اولیه آن را مشخص کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories