دانلود پی دی اف کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century

[ad_1]

در یک تحقیق جذاب از وقایع عمومی از ساخت بنای یادبود جانبازان ویتنام تا مراسم منجر به رویدادهای قومی ، جان بودنار داستان ها ، ایده ها و نمادهای پشت بناهای یادبود آمریکایی در قرن گذشته را کاوش می کند. وی معتقد است ، چنین اشکال آگاهی تاریخی لزوماً گذشته را حفظ نمی کند بلکه به موضوعات جدی سیاسی در زمان حال می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century