دانلود پی دی اف کتاب Religious Faith, Ideology, Citizenship : The View From Below

[ad_1]

این کتاب به رابطه مثلثی بین ایمان ، دولت و بازیگران سیاسی و ایده هایی است که آنها را به حرکت در می آورد. این شامل مجموعه ای از مقاله ها در مورد تاریخ ها و اندیشه های متنوع است ، از اقدامات مدنی گاندی گرفته تا اندیشه آزاد رادیکال در هند استعمار ، از الهیات رهایی که نشانه خود را به تجارب خاص و زنده ظلم و تحقیر ، گسترش می بخشد. . با استفاده از جنسیت و نژاد به عنوان مقوله های اصلی تحلیلی ، این مقاله ها نشان می دهد که برابری و عدالت به قدرت و نشاط مبادلات بین جهان مدنی ، مذهبی و دولتی بستگی دارد و نه به جدایی دقیق آنها. فراتر از دوگانگی افتخارآمیز زمان – بین سکولار و جمعی (به ویژه در زمینه هند) ، یا بین سکولار و قبل از مدرن – این کتاب غرب ، جنوب و جنوب شرق آسیا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religious Faith, Ideology, Citizenship : The View From Below